Xác minh URLhttps://cwallet.com

Cwallet Chính Thức

Xác minh Nhân Viên

  • Nhân viên Cwallet sẽ không bao giờ yêu cầu bạn bất kỳ OTP/mã nào, hoặc bất kỳ yêu cầu chuyển khoản nào
  • Vui lòng không tiết lộ thông tin cá nhân hoặc mật khẩu tài khoản của bạn cho bất kỳ ai
  • Vui lòng không chuyển tài sản cho bất kỳ 'nhân viên' Cwallet nào

telegram

Đảm bảo trường hợp phân biệt chữ hoa chữ thường khớp với thông tin để xác minh.
Cẩn Thận! Admin Giả mạo trên Telegram
Kẻ lừa đảo giả mạo các quản trị viên Telegram của Cwallet bằng cách bắng nhân dạng hồ sơ để lợi dụng người dùng. Xác minh tính xác thực bằng cách kiểm tra danh sách quản trị viên chính thức. Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tuân theo hướng dẫn từ nguồn không được xác minh. Hãy tỉnh táo, bảo vệ mạng số của bạn.
Không Bao Giờ Chia Sẻ Mã Xác Minh
Kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên/thành viên của Cwallet yêu cầu mã xác minh qua tin nhắn trực tiếp, tuyên bố giải quyết vấn đề hoặc mở khóa tính năng. Chia sẻ mã đặc biệt đe dọa an toàn tài khoản, rủi ro truy cập trái phép và mất tiền. Cwallet chính thức không bao giờ yêu cầu mã xác minh/mật khẩu qua tin nhắn trực tiếp. Giữ thông tin an toàn, báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Cẩn Thận Với Các Chiêu Trò Lừa Đảo Dịch Vụ Khách Hàng
Kẻ lừa đảo giả mạo hỗ trợ của Cwallet đòi tiền để giải quyết vấn đề hoặc mở khóa tính năng. Đây là một trò lừa lớn - Cwallet không bao giờ yêu cầu thanh toán cho hỗ trợ. Hạn chế từ việc thanh toán như vậy và báo cáo ngay lập tức bất kỳ yêu cầu nào đến đội ngũ hỗ trợ chính thức.