Hệ thống tính lương tự động

Quản lý tiền lương đi kèm với các nhiệm vụ vận hành quan trọng - từ tải bảng dữ liệu lên đến giao dịch với nhiều nhà cung cấp dịch vụ rút tiền. Cwallet cung cấp giải pháp thanh toán hàng loạt bằng tiền điện tử toàn cầu mạnh mẽ giúp cho người dùng gửi tiền dễ dàng, nhanh chóng và an toàn mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác thủ công nào.

Chi phí thấp so với các giải pháp truyền thống
Tính khả dụng toàn cầu. Không có phí xuyên biên giới - dịch giả tự do có thể được trả tiền ở bất cứ đâu!
Bảo mật nâng cao
Gửi đơn đặt hàng tiền điện tử hàng loạt, thanh toán hàng loạt tiền điện tử, công cụ trả lương tự động