Pagbawi ng barya

Ibigay ang impormasyon ng iyong transaksyon, tutulong kami na mabawi ang iyong mga crypto
Aking Mga Ticket
Uri
Token
Halaga
Service Fee
0 undefined
TXID/TXHash
Pagre-record ng Screen
MP4 lang, Laki <50M>
The proof video should be recorded from the withdrawal platform. Please include the following information: Withdrawal amount, Token name and chain, Destination address, Memo/Tag, Transaction ID/Hash ID, KYC verification info (the value greater than 10000 USDT)