Kasangkapan sa Pamimigay Premyo na Nakatuon sa Komunidad

Ang Kasangkapan sa Pamimigay Premyo ng Cwallet ay espesyal na idinisenyo para sa Web2 at Web3 na mga komunidad upang himukin ang pakikipag-ugnayan at trapiko ng gumagamiyt, sa gayon ay mapalago ang kanilang negosyo at lumalawak. Nag-aalok ito ng isang holistikong diskarte sa pagpapalaki ng iyong mga komunidad sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga gawaing panlipunan at awtomatikong nabeberipika ng kasangkapan. Pinipili ang mga nanalo sa isang sapalaran na pagbunot sa pamamagitan ng napatunayang patas na resulta, pagkatapos nito ay awtomatikong ipapamahagi ang mga pabuyang token sa mga nanalo! Gawing kapansin-pansin ang iyong komunidad na may mga masasayang gumagamit, kapana-panabik na mga paligsahan, loterya, mga kumpetisyon, at mapatunayang patas na mga pamigay!

Kampanya ng papremyo sa crypto, kasangkapan sa Papremyo, gawain at kumita ng cryptoKampanya ng papremyo sa crypto, kasangkapan sa Papremyo, gawain at kumita ng cryptoKampanya ng papremyo sa crypto, kasangkapan sa Papremyo, gawain at kumita ng crypto

Malamang na Patas at Sapalaran na Pagpili

Ang Kasangkapan sa Pamimigay Premyo ng Cwallet ay mayroong isang "Patas" na algoritmo na nagsisiguro ng mataas na lebel ng pagkamakatarungan sa pamamagitan ng pagamit ng teknolohiya ng blockchain upang bumuo ng isang sapalarang resulta.

Ang napatunayang patas na algoritmo ng Cwallet ay nakakamit ng tatlong pangunahing paramiter:Ang seed ng kliyenteAng seed ng server, atAng nonce.

And Seed ng Kliyente at Seed ng Server ay parehong mahalaga upang makabuo ng isang patas na resulta.

Server Seed:

Ang Seed ng Server ay isang serye ng mga numero at mga letra upang makabuo ng resulta ng paligsahan base sa bukas at sapalarang algoritmo.

Client Seed:

Kami ay gumagamit ng algoritmo base sa blockchain kung saan ito ay hindi mahuhulaan, sa sandaling magsimula ang pagbunot, ang kasalukuyang hash ng ETH block ay gagamitin bilang Seed ng Kliyente.

Nonce:

Ang Nonce ay isang aktibong integer na tumataas para sa bawat partisipasyon at itinalaga sa lahat ng kalahok bilang kanilang natatanging PID (Participant ID) para sa bawat partikular na papremyo.


 const Encrypt = (hash, serverSeed) => {
  return CryptoJS.HmacSHA256(serverSeed, hash).toString();
 }

 const Calculate = (hash, lastDigits) => {
  let d = new BigNumber(hash, 16).toFixed();
  let digits = lastDigits;
  if (digits < 8) digits = 8;
  else if (digits > 16) digits = 16;
  return d.slice(-digits);
 }

 const LotterySingle = (
  clientSeedJoinUid,
  serverSeed,
  lastDigits
  ) => {
  let hash = Encrypt(clientSeedJoinUid, serverSeed);
  return Calculate(hash, lastDigits);
 }

 const instantDrawWinner = (
  probabilityValue,
  clientSeedJoinUid,
  serverSeed,
  lastDigits = 8) => {
  let res = new Decimal(LotterySingle(clientSeedJoinUid, serverSeed, lastDigits));
  let lastDigitsMaxNumber = new Decimal(10).pow(lastDigits);
  const probabilityRes = lastDigitsMaxNumber.mul(probabilityValue);
  if (res.greaterThanOrEqualTo(probabilityRes)) return false;
  return true;
 }

 const notInstantDrawWinner = (
  ethBlockHash,
  serverSeed,
  min = 0,
  max,
  winnerNum
 ) => {
  const hash = Encrypt(ethBlockHash, serverSeed);
  return CalculateWinnersV2(hash, min, max, winnerNum);
 }

 class LCG {
  constructor(seed) {
   this.modulus = 2 << 30;
   this.multiplier = 1103515245;
   this.increment = 12345;
   this.seed = seed;
  }
  IntN = function (min, max) {
   this.seed = new BigNumber(this.multiplier, 10)
    .multipliedBy(this.seed)
    .plus(this.increment)
    .mod(this.modulus);
   return +this.seed.toNumber() % (max - min) + min;
  }
 }


 const CalculateWinnersV2 = (
  hash,
  min,
  max,
  winnerNum) => {
  let res = [];
  if (max < winnerNum) {
   for (let i = min; i < max - 1; i++) {
    res.push(i);
   }
   return res;
  }
  const sourceArr = Array.from(new Array((max)).keys())
  let d = new BigNumber(hash, 16).toFixed();
  let digit10NumberString = d.slice(0, 10);
  let di = parseInt(digit10NumberString);
  let lcg = new LCG(di);

  for (let i = 0; i < winnerNum; i++) {
   let ri = lcg.IntN(i, sourceArr.length);
   [sourceArr[i], sourceArr[ri]] = [sourceArr[ri], sourceArr[i]]
  }

  return sourceArr.slice(0, winnerNum);
 }
Proseso ng Sapalarang Pagpili

Binubuo ang mga random na numero gamit ang mga paramiter ng paligsajan (seed ng server, seed ng kliyente, at nonce). Ang seed ng server ay na-hash at ipinapakita bago magsimula ang pagbunot; tinitiyak nito na walang sinuman (kahit kami) ang makakapagbago ng mga napili.

Ang Aming Algoritmo ng Randomisasyon

Ang aming algoritmo ay pumipili ng partikular na bilang ng mga nanalo sa lahat ng kalahok (gaya ng tinutukoy ng tagalikha ng paligsahan) batay sa hash ng ETH block at ang seed ng server ayon sa linear congruential generator ginagamit namin ang "Glibc" bilang paramiter ng algoritmo, ang ETH blockHash bilang sikretong susi at ang HmacSHA256 Generator para i-encrypt ang ServerSeed para makakuha ng hash value. Ang hash value na ito ay nagiging isang integer, kung saan ang huling walong digit ang gagamitin bilang paunang seed. Sa paggawa nito, sapalaran kaming pipili ng isang nanalo mula sa bawat kalahok hanggang sa mapili ang lahat ng mga nanalo. Kung ang bilang ng mga kalahok ay mas mababa o katumbas ng bilang ng mga nakalaang nanalo, ang bawat kalahok ay mananalo ng premyo nang walang mga kalkulasyon ng algoritmo.

Random draw ng kampanya sa papremyo, crypto sweepstakes, patas na paligsahan

Awtomatikong Pagbeberipika ng Gawain sa Mga Nangungunang Platform ng Social Media

Susuriin namin ang bawat gawain sa sandaling lumahok ang user sa bawat social platform, na nakakatipid sa iyong oras at nagbibigay sa iyo ng tunay na pakikipag-ugnayan ng user upang istratehiya ang iyong social marketing plan at makaakit ng mataas na kalidad na trapiko sa iyong paligsahan!

kasangkapan sa papremyo, kasangkapan sa crypto, gawain at kumita sa Telegram
kasangkapan sa papremyo, kasangkapan sa crypto, gawain at kumita sa Twitter
kasangkapan sa papremyo, kasangkapan sa crypto, gawain at kumita sa Discord
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Youtube na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Youtube
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Reddit na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Reddit
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Medium na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Medium
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Telegram na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Telegram
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Twitter na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Twitter
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Discord na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Discord
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Linkedin na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Linkedin
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Instagram na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Instagram
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Facebook na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Facebook
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng TikTok na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa TikTok
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Vimeo na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Vimeo
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Mirrir na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Mirrir
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Twitch na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Twitch
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Youtube na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Youtube
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Reddit na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Reddit
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Medium na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Medium
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Telegram na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Telegram
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Twitter na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Twitter
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Discord na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Discord
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Linkedin na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Linkedin
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Instagram na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Instagram
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Facebook na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Facebook
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng TikTok na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa TikTok
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Vimeo na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Vimeo
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Mirrir na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Mirrir
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Twitch na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Twitch
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Youtube na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Youtube
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Reddit na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Reddit
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Medium na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Medium
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Telegram na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Telegram
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Twitter na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Twitter
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Discord na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Discord
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Linkedin na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Linkedin
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Instagram na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Instagram
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Facebook na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Facebook
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng TikTok na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa TikTok
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Vimeo na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Vimeo
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Mirrir na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Mirrir
kasangkapan sa papremyo, makakuha ng Twitch na mga tagasubaybay, gawain at kumita sa Twitch

Gumawa ng Paligsahan Para sa Iyong TARGET NA MADLA Lang!

Sa aming natatanging panala ng kalahok, maaari ka na ngayong tumuon sa mga de-kalidad na paligsahan, nakakaengganyo at nagbibigay-kasiyahan LAMANG sa mga user na direktang nagpapalaki ng iyong brand.

kasangkapan sa papremyo, makipag-ugnayan sa komunidad gamit ang giveaway, i-verify ang gawain at kumita

Panala ng mga Kalahok sa Twitter

Binibigyang-daan ka ng Kasangkapan sa Paligsahan ng Cwallet na madaling salain ang mga kalahok sa pamamagitan ng pagtatakda ng pinakamababang edad ng Twitter account at bilang ng mga tagasunod; kaya, maaari mong isalain ang spam o mga kopya na account.

On-Chain na Pagpapatunay

Binibigyang-daan ka ng kasangkapan na Cwallet Giveaway na mangolekta ng mga address ng wallet ng mga user at i-beripika ang kanilang mga hawak na asset (mga partikular na NFT o fungible token), mga nakaraang transaksyon, at mga pattern ng transaksyon; magagawa ito sa lahat ng higit sa 50 blockchain network na sinusuportahan sa Cwallet.

Pandaraya sa mga kalahok? Hindi Sa Paligsahan sa Cwallet

Gamit ang kasangkapan ng Cwallet giveaway, makatitiyak ka na ang bawat paligsahan na gagawin mo ay patas at ang mga tunay na kalahok lang ang gagantimpalaan para sa pagkumpleto ng mga gawain. Wala nang mga pekeng kalahok, paunang idinisenyo na mga iskript, o paulit-ulit na pakikilahok sa iyong mga paligsahan.

kasangkapan sa papremyo na may pagpapatunay ng gawain, patas na draw, gawain at kumita

Pagpapatunay ng Gawain

Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga IP address ng mga kalahok sa paligsahan, matutukoy namin kung may mga kalahok na magkakaibang PID mula sa parehong IP address na lumalahok sa isang Paligsahan ng Cwallet.

kasangkapan sa giveaway na may Anti bot, patas na draw, gawain at kumita

Kontra sa Bot

Sinusuri namin ang aktibidad at pagiging maaasahan ng mga account ng mga kalahok sa mga social platform gamit ang mga algoritmo ng machine learning para makita ang mga spam account at bot.

kasangkapan sa giveaway na may email verification, patas na draw, gawain at kumita

Beripikasyon Sa Email

Ang mga kalahok sa Cwallet Giveaway ay inaatasan na magsumite ng wastong email address. Sa isang maaasahang mekanismo ng pag-beripika at pagsasala, tumpak naming maiiwasan ang mga pag-atake mula sa mga spammer.

Ang Awtomatikong Distribusyon ng Premyo ay Nagpapadali ng Trabaho

Sa aming tampok na awtomatikong pamamahagi ng token na premyo, maaari mong ipamahagi ang mga token nang direkta sa mga crypto wallet ng mga nanalo! Ito ay ligtas, maginhawa, at libre para sa lumikha at sa mga nanalo.

Ang iyong oras ay mahalaga, at tinutulungan ka naming i-salba ito sa pamamagitan ng awtomatikong pagpapadala ng mga premyo sa token. Bilang karagdagan, tinutulungan ka rin namin na makatipid ng pera, dahil ang serbisyo ay ganap na malayang gamitin. Ang kailangan mo lang gawin ay itakda ang mga antas ng premyo at halaga, at kami na ang bahala sa iba.

Kasangkapan sa web3 giveaway, gumawa ng mga gawain at kumita ng crypto, awtomatikong kasangkapan sa giveaway
Hindi lang token! Maaari mo ring mano-manong ipamahagi ang iba pang mga premyo tulad ng:
Mga NFT
Whitelist
Libreng Pag Mint
Suskripsyon
At Marami Pang Iba

Titiyakin ng aming marka at sistema sa pagkontak ang pinakamahusay na paraan tungkol sa paghahatid ng premyo.

Madali at Masaya, Pinapadali ng Daynamikong Paraan ng Pagpili ng mga Mananalo

Anuman ang iyong mga layunin sa paligsahan, narito kami upang tulungan kang makamit ang mga ito. Gusto mo man ng agarang pagpapatupad, pagpapatupad base sa layunin, o maisakatuparan sa target na oras, tinutulungan ka ng Cwallet giveaway tool na makamit ang lahat ng ito at higit pa!

timed draw na giveaway, kasangkapan sa papremyo, ang pinakamahusay na kasangkapan sa merkado

Nakatakdang Pagpili

Ang lahat ng mga mananalo ay pipiliin sa isang tiyak na oras na itinakda mo

instant draw giveaway, kasangkapan sa papremyo, ang pinakamahusay na tool sa marketing

Agarang Pagpili

Makakakuha ng premyo ang mga kalahok pagkatapos makumpleto ang lahat ng gawain

goal-triggered draw giveaway, kasangkapan sa papremyo, ang pinakamahusay na kasangkapan para sa marketing

Pagpili sa Hudyat ng Layunin

Isinasagawa lamang nito ang iyong paligsahan kapag naabot na ang iyong mga layunin. Kaya, maaari kang mag-organisa ng mga pamudmod na naisasagawa lamang kapag ang iyong mga layunin ay nakamit.

Umabot sa 100k ang mga miyembro ng grupo sa Telegram
80 libong gumagamit ang lumahok sa paligsahan
@SatoshiNakamoto Follows @CwalletOfficial
Umabot sa 20k ang mga miyembro ng Discord server
Umabot sa 150k ang tagasubaybay sa Twitter

Paano Mabisang Gamitin ang Cwallet Giveaway Tool

Mayroong ilang mga paraan upang magamit ang tool ng giveaway para sa maximum na resulta. Magagamit mo ito para mapalago ang iyong brand sa social media, makakuha ng tugon ng tagahanga sa content at mga produkto, makakuha ng trapiko sa iyong website at mga pahina ng negosyo, o magsaya lang sa mga komunidad. Ang kailangan mo lang gawin ay lumikha ng paligsahan, ibahagi ito sa mga target na komunidad, umupo, at manood, habang ang iyong mga target ay lumahok sa iyong paligsahan. Kahit sino saanman ay maaaring lumahok sa paligsahan anumang oras.

aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera
aktibidad ng giveaway, kasangkapan ng papremyo, gawin ang gawain at kumita ng pera

Paligsahan sa Pag-Anyaya! 20 BNB Prize pool para sa Nangungunang 20 nag-iimbita

Anyayahan ang iyong mga kaibigan sa aming Discord server upang makakuha ng bahagi ng 20 BNB na pabuya. Ang sinumang mag-imbita ng higit sa 5 tao ay makakasali sa huling lucky draw. Tapusin sa loob ng 72 oras, sige na!

Gumawa lang ng Paligsahan na May 3 Simpleng Hakbang

Gawin ang iyong sariling likha na paligsahan sa ilang minuto, ipakilala ito sa mga channel, at Voila! Madaling maglunsad ng paligsahan, kampanya, loterya, o lucky draw na partikular na iniakma sa pangangailangan ng iyong brand.

lumikha ng mga aktibidad sa giveaway, mga naka-customize na campaign ng giveaway, tool sa giveaway

Unang Hakbang

Ilarawan ang iyong proyekto at paligsahan: · Magdagdag ng impormasyon ng proyekto · Bigyan ang iyong paligsahan ng pamagat, paglalarawan, banner at video · Pumili ng paraan ng pagpili

lumikha ng mga aktibidad sa giveaway, magtakda ng mga gawain sa giveaway, tool sa giveaway

Pangalawang Hakbang

Suriin ang mga gawain ng user sa iba't ibang platform. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng lahat ng mga gawain, ang mga user ay magiging kwalipikado para sa mga huling pagpili

lumikha ng mga aktibidad sa giveaway, pumili ng mga gantimpala ng giveaway, tool sa giveaway

Pangatlong Hakbang

Tukuyin ang mga gantimpala para sa paligsahan at bilang ng mga nanalo Magdagdag ng impormasyon ng kontrata ng nagpanukala ng paligsahan at mga tala para sa mga nanalo

Namumukod-tangi kami! Kami ay Mas Mahusay Kaysa sa Iba

Ng Cwallet Kasangkapan sa Paligsahan

Dinisenyo para sa parehong Web2 at Web3 na mga komunidad, proyekto, at KOL na may awtomatikong sistema ng distribusyon ng mga premyong token.

Makatarungang patas na mga resulta ng pagpili, malinaw sa lahat ng kalahok, walang sinuman ang maaaring manipulahin ang mga resulta.

Iba't ibang gawain sa iba't ibang platform, na awtomatikong nabe-beripika, na tumutulong upang matiyak na totoo ang lahat ng pakikipag-ugnayan.

Ang mga gawain sa paligsahan ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng lahat ng pangunahing social platform, sa loob at labas ng mga komunidad ng Web3.

Maramihang paraan ng pagpili, bawat isa ay idinisenyo upang umangkop sa iba't ibang uri ng mga pangangailangan. Kasama sa mga ito ang agaran, manu-mano, at mga pagpili na nakabase sa layunin.

Mga pasadya at magagandang widget na makakatulong upang matiyak na ang paligsahan ay may brand at user-friendly na User Interface (UI).

Iba pa Kasangkapan sa Paligsahan

Hindi mabisang natugunan ang mga pangangailangan ng mabilis na lumalagong mga komunidad ng Web3.

Hindi mapapatunayan ang pagiging patas; kaya, madaling manipulahin ng mga tagalikha ng paligsahan ang mga listahan ng mga nanalo.

Hindi mapapatunayan ang pagiging patas; kaya, madaling manipulahin ng mga tagalikha ng paligsahan ang mga listahan ng mga nanalo.

Karamihan sa kanila ay hindi sumusuporta sa mga kontemporaryong platform ng social media, at walang mga espesyal na kasangkapan para sa mga komunidad ng Web3 tulad ng on-chain na pag-beripika.

Karamihan sa mga pagpili sa mga platform na ito ay walang iba't ibang mga pagpili; gayundin, ang mga pagbunot ay halos manu-mano, at ang mga listahan ng mga nanalo ay maaaring baguhin pagkatapos ng paligsahan, na hindi masaya o patas.

Nakakainip at nakakapagod na mga widget na may mga pangunahing User Interface, na hindi kaakit-akit sa mga kalahok.

Web3 giveaway tool, sweepstakes tool, gawain at kumita ng pera

Ang Kasangkapan sa Papremyo ng Cwallet ay higit pa sa isang giveaway tool; epektibo nitong pinapabuti ang mga impresyon ng tatak at pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa parehong mga komunidad sa Web2 at Web3.

I-download ang Cwallet at Gamitin ang Iba't ibang Kasangkapan

Cwallet: Higit sa 50 network at higit sa 800 mga crypto ang suportado ng katangian na agarang swap na nag-aalok ng pinakamahusay na mga presyo ng merkado. Mga Kasangkapan ng Cwallet: Tip box para sa pagtanggap ng mga tip at pagbabayad ng crypto, mga airdrop na laro para sa masaya at nakakaengganyo na mga laro, isang kasangkapan sa paligsahan para sa pagtaas ng paglago ng komunidad, at iba pang mga pangangailangan sa marketing. Mga Cwallet Bot: Ang mga transaksyon sa Crypto ay pinadali sa pamamagitan ng mga platform ng social media at mas nangunguna na mga setting upang makakuha ng trapiko o pagkakitaan ang iyong komunidad gamit ang aming mga eksklusibong tampok ng bot.

Cwallet, libreng crypto wallet, crypto tools, multifunctional wallet

FAQ

Napili ako bilang bahagi ng mga nanalo. Saan at paano ko makukuha ang aking mga reward sa token?

Mag-login sa Cwallet gamit ang parehong account na ginamit mo para lumahok sa paligsahan; maa-update ang iyong balanse kasama ang premyo ng token, at makokumpirma mo ito sa pamamagitan ng mga talaan ng transaksyon.

Hindi ako sigurado kung natapos ko na ang lahat ng gawain; paano ko mapapatunayan?

Upang i-beripika ang katayuan ng pagkumpleto ng isang gawain, pindutin lang ang "Suriin ang Katayuan ng Gawain" sa kahon ng gawain.

Paano ako makikipag-ugnayan sa lumikha ng paligsahan para makuha ang aking premyo?

Kung nanalo ka sa isang paligsahan, pindutin ang "kunin ang premyo" upang tingnan ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng lumikha at mga partikular na tagubilin kung paano kunin ang iyong premyo.

Paano ko mabe-beripika ang resulta ng pagpili para mapatunayang patas ito?

Gumagamit ang Kasangkapan sa Paligsahan ng Cwallet ng mapapatunayang patas na algor itmoupang makabuo ng mga resulta. Ang bawat resulta ay dapat kalkulahin sa parehong ServerSeed at ClientSeed. Sa pamamaraang ito, ang mga resulta ng pagpili ay hindi mahuhulaan at mapapatunayang patas; walang sinuman ang maaaring manipulahin ang mga resulta. Tingnan ang mga detalye dito.(https://doc.cwallet.com/ cwallet-tools/giveaway/how-to-verify-fairness)

Ano ang pagpapatunay ng gawain?

Ang mga tagalikha ng giveaway ay maaaring mag-set up ng mga gawain sa maraming social platform upang palakihin ang impresyon sa kanilang brand sa pamamagitan ng mga paligsahan. Ang Cwallet giveaway tool ay nag -o-awtomatiko sa buong proseso, na tumutulong sa mga tagalikha ng paligsahan na i-beripika kung nakumpleto na ng mga user ang mga gawain, na nagpapadali at nakakatipid ng oras.

Maaari ko bang baguhin ang aking paligsahan pagkatapos gawin ito?

Pagkatapos makumpleto ang paggawa ng paligsahan at kahit na sa panahon ng proseso ng [aligsahan, maaari mong baguhin ang nilalaman ng giveaway, tulad ng pagbabago ng paglalarawan, pagdaragdag ng mga banner o video; maaari mo ring baguhin ang mga gantimpala at gawain. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang token na pinili sa Cwallet para sa Token Reward ay hindi maaaring baguhin.

Ano ang mangyayari kung hindi maabot ng mga kalahok sa paligsahan ang layunin ng aking giveaway na na-ihudyat ng layunin?

Kapag gumagawa ng paligsahan na ayon sa hudyat ng layunin, kakailanganin mong tukuyin ang pinakabagong oras para sa pagpili. Ang layunin ng pagtatakda ng oras na ito ay awtomatikong i-draw ang iyong giveaway sa kaso kung saan ang layunin ay hindi naabot nang mahabang panahon. Kaya kahit na hindi naabot ang layunin, sa isang tiyak na oras (nauna nang itinakda ng lumikha), ang giveaway ay awtomatikong mabubunot.

Ano ang Iyong mga Inisip?

Gusto naming marinig mula sa iyo! Malaki ang pakialam namin sa iyong mga opinyon at tugon, at umaasa kaming patuloy na pagbutihin, na lumilikha ng mga serbisyong nakakatugon sa iyong mga pangangailangan sa isang lugar.